Registrácia
Menu
Úvod Doplnky Čističe kože Iron Fist Ultra Strong 24 ml

Iron Fist Ultra Strong 24 ml

pentyl nitrite stabilizovaná zmes

Kód:  240024

Obsahuje: pentyl nitrite, 1-Pentanol. Obsah 24 ml. Podrobný popis

14,90 €
Viac než 5 ks skladom
Doručíme zajtra po celej SR
  • 100% originálny tovar

  • 2 000+ produktov skladom

  • Doprava zadarmo od 39 €

  • Garancia
    spokojnosti

Iron Fist Ultra Strong 24 ml

Iron Fist Ultra Strong 24 ml

pentyl nitrite stabilizovaná zmes

14,90 €
Viac než 5 ks skladom
Doručíme zajtra po celej SR

Popis

Iron Fist Ultra Strong 24 ml. Pentyl nitrite stabilizovaná zmes. Zákaz predaja osobám mladším ako 18 rokov.

UFI: 991E-1FCP-A00J-NNDR

Obsah

pentyl nitrite (CAS 463-04-7)
n-Pentanol (CAS 71-41-0)

Nebezpečenstvo

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Parametre

Kód 240024
Obsah (ml) 24
Originálny názov Iron Fist Ultra Strong 24 ml
Hmotnosť (g) 36
Joyx chat

Produkty poznáme ako vlastné topánky. Radi poradíme

Od pondelka do soboty 9:00–19:00 volajte +421 222 205 938 alebo napíšte na chat.

Otvoriť chat