Registrácia
Menu
Úvod Oblečenie Novinky Iron Fist Ultra Strong 24 ml
Novinka

Iron Fist Ultra Strong 24 ml

pentyl nitrite stabilizovaná zmes

Kód: 240024

Obsahuje: pentyl nitrite, 1-Pentanol. Obsah 24 ml. Podrobný popis

14,90 €
Viac než 5 ks skladom
Doručíme pozajtra po celej SR
  • 100% originálny tovar

  • 2 000+ produktov skladom

  • Doprava zadarmo od 39 €

  • Garancia
    spokojnosti

Iron Fist Ultra Strong 24 ml

Iron Fist Ultra Strong 24 ml

pentyl nitrite stabilizovaná zmes

14,90 €
Viac než 5 ks skladom
Doručíme pozajtra po celej SR

Popis

Iron Fist Ultra Strong 24 ml. Pentyl nitrite stabilizovaná zmes. Zákaz predaja osobám mladším ako 18 rokov.

UFI: 991E-1FCP-A00J-NNDR

Obsah

pentyl nitrite (CAS 463-04-7)
n-Pentanol (CAS 71-41-0)

Nebezpečenstvo

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Parametre

Obsah (ml) 24
Originálny názov Iron Fist Ultra Strong 24 ml
Hmotnosť (g) 36
Joyx chat

Produkty poznáme ako vlastné topánky. Radi poradíme

Od pondelka do soboty 9:00–19:00 volajte +421 222 205 938 alebo napíšte na chat.

Otvoriť chat

Podobné produkty